Praktyka

W ramach podnoszenia kwalifikacji odbyłam szereg praktyk w ośrodkach klinicznych takich jak:

2007 – 2008
Katowice – Szopienice

Środowiskowy Dom Samopomocy w Katowicach przy Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam

2008
Katowice

Górnośląskie Centrum Medyczne Oddział Psychiatrii i Psychoterapii

2009 – 2010
Katowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)  Oddział Leczenia Nerwic

2012
Warszawa

Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia – Centrum Psychoterapii